Vastelaovend 2017

Vrijdig
Véngneuzebal bij onze residentie de Vangrail:
Um 19:30 uur ging ut fést beginne, alle Véngneuze, kámmereuj en femilie waare utjgenödigd um saame mi ons un féstje te gon bouwe. Dé is natuurlik gelukt! Ok hebbe we ut nééje Véngneuzelied gepresenteerd, ut woor dur Isa, Anne en Chritiën gezónge. De Vangrail liep làngsaam en gezellig vol en ut woor unne súper gezellige aovend!

Zotterdig Vastelaovesmis en slutteloverdracht
Dizze zotterdig is smiddes gestart met een extra bezuuk en radio P&M.
We waare te gast bij Peter en hij stelde ons vraoge uvver ut utjkomme en onze activiteite.
Dornao zin we bij de Heere de tekst vur de vastelaovesmis en de sluttelövverdracht gon oefenen same mi  vorst Wiljan, prins John,  prinses Luna en vorst Driek, onder leiding van Ger en Hidde.  De ouwers zate dur bij als publiek. We warre zelef al beest tevreje uvver dè veurleze en han al zin in de aovend.

Um 18.30 hebben we mi zin alle verzameld bij de Heere.
Van dorutj zin we nor de kéérek geloeëpe. Onze tekst van de vastelaovesmis die vong ik wal hèl erg leuk geschrivve.

Vanutj de kéérek zin we nog d’n Binger getrokke um ons dor klaor te make vur de slutteloverdracht. Di vong ik wal erg leuk um te doe.
Same mi Prinses Anne, vorst Driek en prinses Luna hebbe we ons hard gemakt vur wifi in meel. Zodé iedereen pokemon go dur Meel kan doe .
Nao het vlag hijssen zin we mi z’n alle bij de Heere un fesje gon bouwe. Ut was dor super gezellig, mi diverse Méélse optredes.

Óptochtzóndig
We moose um 12.45 uur verzáámele bij Ellen thusj. We han van Ronald van de Vangrail allemól unne róóij –géél –gruuëne sjaal gekrigge die we op de wááge eum koose doe. De wááge was hel sjon gewoore! We begoose rond 13.45 uur mi dun Óptocht; danse en snoep góije vanutj de wááge dur de straote van Méél die lekker vól stònge, dé was natuurlik wir super sjón! Nao dun óptocht zin we nog effe nor de Heere van Méél gegao en un dèl van de Véngneuze is dornao nor ut Oranje hotel gegao mèr di was butje ut programma eum. Op de after-party bij de Heere hebbe we nog mi un paar Véngneuze un sjon féstje gebouwd mi Prins John en de Kieveloeët.

Mondig: Op bezuuk bij zorgboerderij en Kejseut
We kwaame ’s middigs binne mi muziek bij de Zorgboerderij.
Mi ons alle was de ruumte  dor goe gevuld.
Toen we dor kwaame, merkte we de zej ok unne prins en prinses han.
We kreege van de prins en prinses van de zorgboerderij unne sjonne óndersjééjing.
Natuurlijk kreege ze van ons ok unnen Vengneuze óndersjééjing en nog een kartje van Anne en mijzelef. Opa Nol was dur ok.  Hij mocht mij óndersjééje en de vong ik kei leuk.

Dornao ware we op bezuuk bij de Kejsjeut in het Oranje Hotel. Dor was de prisj utjreiking van de Optocht. Same mi de kejsjeut en de kieveloet hebben we volop polonaize geloape.
Saoves zin we op eige gelegenheid bij de Vangrail onze “Vengneuze residentie” en bij Rudi bij de Heere geweest.
We hebbe bij jan en alle man op de nek gezète, op toffels gedanst en dur tot laat in de nacht un sjon fesje van gemakt same mi de ro van 11 en de prins van de Kieveloet.

Dinsdig: Kieveloeëtetreffe en afslutjing Vasteloavend 2017
We moose um 13.00 uur bij de Vangrail zin um nog te oefene vur ut spel en liedje bij ut Kieveloeëtetreffe. Rond 13.45 uur vertrokke we richting de Heere van Méél. We Moose nó ut oopene gelieëk ut podium op. We dééje un kwis ‘petje op, petje af’, daarbij han we allemól vraoge uver 66 jaor Kieveloeët. Bente Basten ha de quiz gewonne en krig un kléénj pakketje as prisj. Nao ut spel mòòchte we ons Véngneuze lied wir zinge, iederieën dé goe mee en ze ginge de polonéése loeëpe. Nó ut liedje Moose we (hélaas) wir van ut podium af en kwaame dur wir andere súper leuke optrééjes. Òk kwáám La Bamba nog optrééje en dor móchte Prins Merlijn, Prinses Anne en Prins John mi op ut podium stao, wá un fést! Ut was wir unne hélle sjónne middig. Rond 18.00 uur ginge we wir terug nór de Vangrail wor de Kééjsjeut al was, en dor kréége we friet en snacks éngebóóje dur Ronald en Marie-Louise. Nó ut ééte ging ut  fést natuurlik wir gewoon dur! Un tidje latter kwaam de Kieveloeët òk nog. Nó un tidje fééste kréége we te huuëre dé wij as Véngneuze, vanaf nów offizjéél unne eige residentie hebbe; De Vangrail! Dór zin we natuurlik súper blééj mi! Nó bedankweurdje kréége Prins Merlijn en Prinses Anne nog un óndersjééing van Prins John en toen ginge we mi alle Véngneuze nor bóóve, de Ró van Elluf, de voorst en adjudante wóóre dor al afgetuigd. Prins Merlijn en Prinses Anne nog nie, zij móóse nog saame mi Prins John, Prinses Luna en Voorst Driek de vlag gon strieëke bij ut Kievelmenneke. Terwijl iederieën ut lied “leeve de kieveloeët” zong, hálde Prins John, Prinses Luna en Vorst Driek en wij de vlag wir nor benééje vur én jaor. Nó ut strieëke van de vlag liepe we wir mi zin alle nór de Heere van Méél wor ók Prinses Luna, Vorst Driek en vervolgens wij un afsjeidsweurdje mochte doe en vervolgens woore ók wij dur  Prins John afgetuigd. Ik (Prinses Anne) waar minne tekst effe kwitj tijdens min afsjeidsweurdje en dórum wil ik bij dizze nog un paar mense bedanke die ik vergééte was te noeme; “Ik wil nog un een paar mense bedanke umdé ik ut dinsdig vergééte was: De kammereuj, Vorst Siem en Adjudante Sten en Siem. En ók Prins Merlijn super bedankt saame hebbe we d’r unne onvergéételike Vastelaovend van gemákt en zonder ow as prins waar dé  nie gelukt! Hoe kléénj ge ok béént, ge waart unne groeëte Prins haha! En as lééste prins John, de Kieveloeët, Prinses Luna en Vorst Driek, hél erreg bedankt vur alles!” Nó dé we de scepter, stééke en mantels han ingelééverd, was ut fést nog lang nie vurbij. We hebbe nog een super féstje gebouwd en ut lied Johnny Depp is nog dik vurbij gekòme zode alle Véngneuze en Kieveloeëters utj hun dáák koose gao! We han ut zó sjon en ut fést ging zó laang dur dé de pliesie de deur van de Heere van Méél kwaam slutje! Ut was écht unne Vastelaovend um noijt te vergééte!!!

Woensdig:afterparty
Van 18.30 tot 23.30 hebbe we ons eige after party gevierd.
We zin bij Anne gestart mi het eete van un bruudje frikandel en bruudje hamburger.
Mmmmm lekker! Dornao zin we nog effe weze rondhangen bij Anne en hebbe wij nog mi mij de confettie chalange gedoa. Ik heb de adjudanten en de vorst genomineerd.

Ik dink de ze ut nou nie mer doen….mer de 11 van de 11 gon we dur wer vur en kanne ze gerùst starte mi volop confettie.
Toen het elf uvver elf was en we toch echt van de moders ut husj mooste verloate wilde we eigenlijk nog nie afsluttje. Mer we han pech, dur was genne frietkraom in Méél mer oope wor we terecht kooste…dus toen toch mer nor husj.

Tja en dizze kier maage we nie mer afslutje mi onze spreuk.
We hebbe bij prins John, onze klier in moete leveren en onze steek.
De koltruien zin alwer gewasse en gon wer terug nor Coby.
Seunt zeg!!!!! Tot ziens mi de de 11 van de 11 want dan zin wij wer ger van de partij.

En we slutje vur de latste kiër af mi onze spreuk:

Nòw efkus nie lieëre
mér duchtig Vastelaovend viere! Alaaf!

Groetjes,
Prins Merlijn I en Prinses Anne I

 • HANG_logo_aanpassing-page-001.jpg
 • stapperijdevangrail.jpg
 • die-sign.jpg
 • innovem.jpg
 • kvw.jpg
 • eye-on-sign.jpg
 • hegawa.jpg
 • peelgeluk.jpg
 • toeliedesign.jpg
 • math-peeters.jpg
 • dorpsoverleg-meijel.jpg
 • YD_Security.jpg
 • Heere_van_Meijel1.jpg
 • kieveloeet.jpg
 • rob-verkoelen.jpg