Reglement 10R-Activiteiten

 • NIX18! (Dus niet roken en niet drinken).
 • Vernielingen worden niet geaccepteerd.
 • Iedereen wordt gerespecteerd. Er wordt niet gediscrimineerd of gepest.
 • Gedurende de avond wordt de ruimte niet voortijdige verlaten. Dat wil zeggen tot 22.30u blijven de deuren dicht! Indien dit noodzakelijkerwijze toch nodig is, worden de ouders ingelicht.
 • Stichting 10R-events Meijel is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 • Garderobe is op eigen risico, dus geen waardevolle spullen in je jas laten zitten
 • Stichting 10R-events Meijel is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten de zaal! (ook bij voortijdig vertrek!)
 • Bij calamiteiten werken we volgens het ontruimingsplan van gemeenschapscentrum “d’n Binger”.
 • Instructies van de 10R-events Meijel werkgroepleden dienen opgevolgd te worden. Bij wangedrag wordt je naar huis gestuurd en brengen we je ouders telefonisch hiervan op de hoogte. Eventueel wordt de toegang tot de 10R-feste voor bepaalde tijd ontzegd.

 • die-sign.jpg
 • stapperijdevangrail.jpg
 • toeliedesign.jpg
 • dorpsoverleg-meijel.jpg
 • kvw.jpg
 • hegawa.jpg
 • YD_Security.jpg
 • peelgeluk.jpg
 • innovem.jpg
 • rob-verkoelen.jpg
 • kieveloeet.jpg
 • Heere_van_Meijel1.jpg
 • HANG_logo_aanpassing-page-001.jpg
 • math-peeters.jpg
 • eye-on-sign.jpg